top of page
  • Writer's pictureSingleCase

Snažíme se nainstalovat navigaci na parní lokomotivu, říkají zástupci ČAK k digitalizaci justice

Koncem března se uskutečnilo v pořadí již třetí klubové setkání SingleCase Legal Disruptors Club. Čeští právní inovátoři měli možnost diskutovat se zástupci České advokátní komory plány v oblasti digitalizace. Jak by se mohly proměnit advokátní zkoušky? A je advokacie nejzaostalejší právní profese ze všech?


V rámci setkání, které hostil projekt Legal Disruptors společně se SingleCase vystoupil s úvodním slovem Martin Maisner, místopředseda České advokátní komory, který má na starosti oblast digitalizace. Z konkrétních kroků zmínil například zavedení bankovní identity (bank ID) nebo distanční hlasování členů stavu. „Hlasování a rozhodování o věcech stavovských distanční formou je velkým tématem. Pracujeme také na schvalování stavovských předpisů mezi sněmy. Zákon o advokacii je ale pro zbytek světa jen archaický předpis, kterým je zbytečné se zabývat. Nesmíme jen o věcech mluvit, ale i jednat. Bohužel všechno trvá dlouho,“ říká advokát Martin Maisner.


Podle místopředsedkyně komory Moniky Novotné neměla za poslední roky Česká advokátní komora tak přátelské Ministerstvo spravedlnosti jako dnes. „Je to velké plus, které nám může pomoci v legislativní oblasti, abychom mohli mít na dalším směnu elektronické hlasování a elektronickou volbu, jelikož bez změny zákona to nepůjde. Hledáme spolehlivé legislativní i technické řešení, které je finančně nenáročné a spolehlivé,“ dodala Novotná s tím, že se komora se snaží inspirovat systémem u daňových poradců.


Problémem je podle Maisnera také proces digitalizace české justice. „Digitalizace justice je zatím to, na co peníze zatím nezbyly. Možná se snažíme o něco nedosažitelného, ale my nepřestaneme. Přesto musíme být odvážní opatrně,“ řekl Maisner. I podle Moniky Novotné bude digitalizace v justici větší sousto. „Tady by mohli být advokáti silou, která přiměje justici se změnit,“ dodala.


František Korbel se ve svém příspěvku věnoval tématu reformy vzdělávání a advokátních zkoušek. „Máme zkušenost s pořádáním advokátních zkoušek v prostorách Havel & Partners. Byl pro mě otřesný zážitek, když jsem viděl procesí lidí, které si sebou na zkoušky berou desítky kilogramů literatury. A říkal jsem si, že jsme snad nejzaostalejší právní profese ze všech,“ řekl Korbel. Sám je nakloněný tomu, že by účastnící zkoušky měli mít přístup k veškerým zdrojům. „Výměnou za zdroje, bych zkoušené spíše tlačil časově,“ dodal Korbel.


Prostor v rámci SingleCase Legal Disruptors Club dostali také náhraníci představenstva. Například Hana Gawlasová chce v rámci představenstva fungovat jako technický advokát zvenku. „Moje dvě hlavní priority jsou výchova a vzdělávání advokátních koncipientů a uplatňování práv žen v advokacii. Chceme zdigitalizovat i zkoušky, aby je koncipienti mohli skládat přes počítač a případně aby mohli mít přístup k informačnímu systému během zkoušky. K digitalizaci ale musíme přistupovat velmi pečlivě,“ přiblížila Hana Gawlasová. Pavel Kroupa pak popsal možný vznik aplikace, která by informovala advokáty, co se děje na komoře. „Příjemná by byla zmíněná digitalizace, aby advokáti nemuseli pro knihu úschov jezdit do Brna a školení nemuselo být osobně, což naráží někdy na zajímavé překážky, třeba že školitelé nechtějí vyučovat online,“ uzavřel Pavel Kroupa.Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page